ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ


ΥΠΟΘΕΣΗ 1

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ  ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ.

ΥΠΟΘΕΣΗ 2

Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ