ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ