ΧΡΙΣΤΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


30 May
30May

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δικηγόρος με γνώση και εμπειρία στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, τα Πνευματικά Δικαιώματα, το Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Ενδιαφέρομαι για την ασφάλεια του δικαίου και η παροχή των υπηρεσιών μου έχουν αυτό το χαρακτήρα. Επιδιώκω την κατάρτιση ικανών ομάδων για τα έργα που μου εμπιστεύονται.    

Comments
* The email will not be published on the website.